Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

 

 

 

 

Anmälan till Terrierklubbens BPH  

 

Anmälan till BPH i Örkelljunga görs genom att maila nedanstående uppgifter till: 

ken.lundahl42@gmail.com  (OBS! Anmälan måste göras med mail, inte med SMS) 

 

 

  1. Önskemål om datum (alla BPH-datum hittar du i Kalender
  2. Hundens namn på reg.beviset (stamtavlan)
  3. Hundens reg.nummer i SKK alternativt hundens TAVLIC-nummer
  4. Hundens födelsedatum
  5. Hunden ID-nummer (chipnummer OBS! 15 siffror )
  6. Ägarens namn
  7. Ägarens fullständiga bostadsadress inkl. postnummer
  8. Ägarens e-postadress (OBS! viktigt att den är aktuell) 
  9. Ägarens mobilnummer
  10. Klubbtillhörighet för förare eller ägare

  

 

Anmälningsavgiften 950:- betalas enligt anvisningar i PM (först när du fått PM) 

Har du frågor kontakta gärna:  

Ken Lundahl, Mangårdsvägen 26C, 269 38 Båstad 

070 88 72909 

ken.lundahl42@gmail.com 

 

 

Länk för ansökan om TAVLIC: 

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/Anmalan/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=BPH&_t_tags=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csiteid%3a821afd82-44fd-4b1f-8345-260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=192.168.20.141&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Pages_StandardPage/_d456a129-8858-4e01-9dce-026d29227993_sv&_t_hit.pos=2 

 

 

 

Med hänvisning till GDPR gäller: 

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Terrierklubben och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar vi dina personuppgifter under en period av högst 360 dagar i syfte att administrera ditt beskrivningsdeltagande. Efter beskrivningstillfället (BPH) skickas resultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKK´s Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKK´s behandling av personuppgifter här: https://www.skk.se/pub 

 

 

 

2022-12-11 / Ken Lundahl