Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

 

 

Varför göra BPH?

 

Dagens samhälle ställer stora krav på våra hundar oberoende av ras. Alla hundar måste fungera i samhället även om de historiskt sett haft olika rasegenskaper och funktioner, som kanske är mindre användbara eller lämpliga idag.

 

Det är viktigt för alla hundar, att deras rädslor eller benägenhet att ta till hotfulla beteenden inte är så stora, att detta utgör problem för omgivningen eller dem själva.

 

Genom att delta i BPH får du bättre kunskap om din egen hunds personlighet och kan vid behov lättare hjälpa din hund på rätt sätt att förändra eventuella oönskade beteenden.

Uppfödare behöver ett verktyg att utvärdera mentaliteten i sitt avelsabete. Rasklubbar behöver någon form av test för utvärdering av rasens mentala utveckling över tid i sitt RAS-arbete. BPH är i dagsläget det lämpligaste test för att beskriva hundars vardagsmentalitet.

 

BPH rekommenderas av SKK som mentalbeskrivning för alla raser utom de raser som SBK har rasansvar för. För dessa krävs MH för registrering av valpar och tävling på bruksprov.

BPH gäller som mentalbeskrivning för alla icke-SBK raser för att tävla på bruksprov eller utbildas till tjänstehund, räddningshund, assistanshund mm. För några raser krävs BPH för registrering av valpar.

 

Att en mentalbeskrivning under ca 45 minuter inte säger hela sanningen om en hund är vi alla väl medvetna om. Den utgör emellertid ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för den uppfödare som utnyttjar informationen på ett förnuftigt sätt.

För den enskilde hundägaren kan BPH ge värdefulla upplysningar t.ex. om vad man kanske kan förvänta sig i vissa oförutsedda situationer av sin hund. Kanske väcka tankar att vissa förebyggande åtgärder kan vara lämpliga.

 

 

2022-12-11/ Ken Lundahl