Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

 

 

 

Krav för deltagande i BPH

 

                                               

BPH är öppet för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade hundar (s.k. blandrashundar).

För deltagande ska hunden ha uppnått 12 månaders ålder den dag den deltar i BPH. 

Löptik får delta men startar då som sista hund. Om du misstänker att din tik ska löpa meddela detta vid anmälan. 

 

 

För registrerad hund:

 • Svenskägd hund ska vara registrerad i SKK. 
 • För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset skickas till SKKs kansli för registrering av hundens uppgifter i SKKs databas innan anmälan till BPH kan ske. 
 • Observera att om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden vara omregistrerad i SKK.

 

För oregistrerad hund:

 • För oregistrerad hund ska finnas en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK. 
 • TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. För beställning av TAVLIC kontakta SKK på 08 795 30 00 eller www.SKK.se
     

 

Hinder för deltagande:

 • Hund påverkad av doping (= står på medicin - karenstiden varierar för olika mediciner, kolla med din veterinär). 
 • Kemiskt kastrerad hanhund får inte delta (doping) förrän tidigast 6 månader efter medicinens durationstid upphört, som regel 12 månader från medicinen sattes in 
 • Hanhund som kastrerats kirurgiskt får delta.  
 • För öron-eller svanskuperad hund se www.SKK.se Allmänna regler 
 • Om hunden deltagit i MH eller MT måste det ha gått minst 6 hela veckor innan deltagande i BPH 

OBS! Parad tik får inte delta på BPH vid någon tidpunkt mellan parning och valpning. Tiken får delta tidigast 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. Tik som gått tom får delta tidigast 7 dagar efter förmodat valpningsdatum. 

 

 

2022-12-11 / Ken Lundahl