Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

Styrelsen under 2024

 

Ordförande

Kersti Tufvesson 

Tel: 070-7812481

e-post: kersti.tufvesson@gmail.com 


Sekreterare 

Emelie Pålsson

 tel: 0734444286

e-post: stockroslunden@gmail.com

 

Kassör

Jennie Spiewak

tel: 0703361849

e-post: jennie.spiewak@gmail.com

 

Ledamot 

 Ulf Magnusson

 Tel: 073-5360291

 e-post: u_magnusson@hotmail.com

Ledamot

Lillemor Jansson

Tel: 070-7330589

e-post: gayatozca@gmail.com 

 

Ledamot

 Sara Stolt

 Tel: 072 7321684

 E-post: sma.stolt@gmail.com

 

Suppleant 

 Eva Rosvall

 tel: 0705321131

epost: evarosvall@yahoo.se

Suppleant 

 Christel Hansson

 Tel: 070-952 37 19 

 E-post: christel.hansson@hotmail.se

 

Suppleant

Anna Barsk Holmbom

tel: 0706728081

epost: anna@abhutbildning.se

 Revisor

Lisbeth Wiberg

tel: 0702522571

epost: lis-beth.wiberg@hotmail.com

 

Åsa Wilander

tel: 0739622699

epost: asa@utnu.se

Revisorssuppleant

Malin Carlsson

 

Valberedningen

Sammankallande Monica Bencsik

krakan6@yahoo.se

 

Marie Wikström Nilsson

mia.marie@telia.com

 

Emelie Carlsson

emelijecarlsson@gmail.com