Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

Styrelsen under 2024

 

Ordförande

Rigmor Carlsson

Tel: 0733-36 70 73 

e-post: rigmor_c@yahoo.se

Vice ordförande

Kersti Tufvesson 

Tel: 070-7812481

e-post: kersti.tufvesson@gmail.com 


Sekreterare 

Emelie Pålsson

 

Kassör

Jennie Spiewak

e-post: jennie.spiewak@gmail.com

 

Ledamot 

 

Ulf Magnusson

 

Tel: 073-5360291

 

Ledamot

Lillemor Jansson

Tel: 070-7330589

e-post: gayatozca@gmail.com 

 

Ledamot

 

Sara Stolt

 

 Tel: 072 7321684

 

 
E-post: sma.stolt@gmail.com

 

 

Suppleant 

 

Eva Rosvall

 

Suppleant 

 Christel Hansson

 Tel: 070-952 37 19 

 E-post: christel.hansson@hotmail.se

 

Suppleant

Anna Barsk Holmbom

 

 Revisor

Lisbeth Wiberg

Åsa Wilander

 

Revisorssuppleant

Malin Carlsson

 

Valberedningen

Sammankallande Monica Bencsik

Maire Wikström Nilsson

Emelie Carlsson