Välkommen till   

Örkelljunga Brukshundklubb

 

Specialsök
 
Kurs i specialsök startar
4/9, 6 ggr 950 kr. Medlemskap i ÖBK krävs
 
Nybörjare/ fortsättning beroende på efterfrågan
 
Intresseanmälan mailas till:
 
 
Innehållande kort info om hundens tidigare erfarenheter